పర్వదినాలు

-బలరామ జయంతి (1వ తేది) -శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి, స్మార్తానాం జయంతి (2వ తేది) -శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి, వైష్ణవానాం జయంతి (3వ తేది) -ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతి, మదర్ థెరిసా వర్ధంతి (5వ తేది) -గురు ఏకాదశి వ్రతం, సర్వేషాం ఏకాదశి (6వ తేది)